Община Две могили е разположена в източната част на Дунавската хълмиста равнина, Североизточна България, област Русе. Нейн административен център е град Две могили. Той се намира на 32 км на юг от град Русе.
Територията й се състои от землищните граници на 12 населени места: селата Баниска, Батишница, Бъзовец, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, Острица, Помен, Пепелина, Широково и Чилнов.
Община Две могили се характеризира с богата, разнообразна и съхранена природа даваща възможност за развитие на селски, развлекателен и културен туризъм. Стратегическото географско положение на общината я определя като важен експортен център. Общината има висок потенциал за привличане на инвестиции и развитие на индустрията (ХВП и лека промишленост), земеделие, търговия и услуги.
Общината разполага с имоти общинска собственост, които са атрактивни за инвеститори и при интерес от тяхна страна може да се предостави детайлна информация.
Община Русе се намира в Североизточна България. Разположена е на високия десния бряг на р. Дунав и граничи с Общините: Сливо Поле, Вятово, Иваново и Кубрат. Центърът на Общината - гр. Русе се простира североизточно от устието на р. Русенски Лом.

Община Русе е важен национален транспортен комуникационен и търговски възел. Важен стратегически обект е река Дунав, която дава множество предимства за развитието на общината.
Общината се характеризира, като община с предимо индустриално развитие.Освен индустрията, общината има висок потенциал за развитие, също на търговията, услугите и туризма.
Общината разполага с изградени индустриални зони и такива в проект на изграждане, който представляват интрес за местни и чуждестранни инвеститори.

Oбщина Борово е разположена в началото на Североизточната част на Дунавската равнина, Област Русе. На запад и на юг граничи с общините Ценово и Бяла, а на североизток и изток с общините Иваново и Две могили. На север достига до брега на р. Дунав при с.Батин. Центърът на общината е гр.Борово.Природните дадености на община Борово я определят, като атрактивна туристическа дестинация и създават възможности за развитие на селски и културен туризъм. На територията на общината могат да се посетят множество исторически и културни забележителности, една от които е Сребърното тракийско съкровище от IV в. пр.н.е.
    Обратно

Краен продукт-
Община Борово


Краен продукт-
Община Русе


Краен продукт-
Община Цар Калоян


Краен продукт-
Опака


Краен продукт-
Община Две Могили


Брошура

Обща информация:
Община Русе
Община Две Могили
Община Борово
Община Цар Калоян
Община Опака

Доставчик на услуги:
Ефизиа ЕООД

За Програма „Активни услуги на пазара на труда”

Агенция
по заетостта

Фотогалерия