Цар Калоян   Опака   Две Могили   Борово   Русе  

043.jpg      043.jpg      043.jpg      043.jpg     

043.jpg      043.jpg      043.jpg      043.jpg     

043.jpg      043.jpg      043.jpg      043.jpg     

043.jpg      043.jpg      043.jpg      043.jpg     

<< Обратно

Краен продукт-
Община Борово


Краен продукт-
Община Русе


Краен продукт-
Община Цар Калоян


Краен продукт-
Опака


Краен продукт-
Община Две Могили


Брошура

Обща информация:
Община Русе
Община Две Могили
Община Борово
Община Цар Калоян
Община Опака

Доставчик на услуги:
Ефизиа ЕООД

За Програма „Активни услуги на пазара на труда”

Агенция
по заетостта

Фотогалерия