Планиране на местното икономическо развитие на пет общини с координационен център община Две Могили

   Цели на проекта: Да подпомогне общността в 5-те общини бенефициенти да развият своята икономика чрез идентифициране на местните ресурси, възможности и маркетинг за привличане на потенциални инвеститори.
Дейности по проекта:


ЕТАП А): Първоначални проучвания и изграждане на местен капацитет за планиране на икономическото развитие на общността
1. Проучване, анализ и оценка на съществуващото състояние на общините бенефициенти;
2. Идентифициране на местни социални партньори;
3. Консултиране за изграждане на местен капацитет за ПМИР;
4. Провеждане на работни срещи с цел подпомагане процеса на планирането;


ЕТАП Б): Подробни изследвания на местния икономически потенциал
1. Анализ на процесите и тенденциите на местната икономика в общините бенефициенти;
2. Анализ на възможностите за привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места;
3. Разработване на стратегии за МИР


ЕТАП В): Изработване на комуникационна стратегия и план на проекта, рекламни материали за популяризиране на местния икономически потенциал.


БЕНЕФИЦИЕНТИ: общините – Две могили, Русе, Борово, Цар Калоян, Опака

Краен продукт -
Община Борово


Краен продукт -
Община Русе


Краен продукт -
Община Цар Калоян


Краен продукт -
Община Опака


Краен продукт -
Община Две Могили


Брошура

Обща информация:
Община Русе
Община Две Могили
Община Борово
Община Цар Калоян
Община Опака

Доставчик на услуги:
Ефизиа ЕООД

За Програма „Активни услуги на пазара на труда”

Агенция
по заетостта

Фотогалерия